Thể lệ chương trình
Cơ cấu giải thưởng
lưu ý: thành viên spam bình luận sẽ được BQT chăm sóc đặc biệt, nếu vi phạm nghiêm trọng nội quy sẽ LẠC TRÔI nick <3


 
Hôm nay Nguyên Quốc Anh Tú đang là người dẫn đầu. Hôm nay Nguyên Quốc Anh Tú đang là người dẫn đầu.
Mẹo: Điểm = Like - Dislike

Danh hài hôm nay